PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

Akceptowaną przez Sklep formą płatności za zamówiony towar jest przelew bankowy tradycyjny. Klient otrzymuje dane do przelewu w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez Sklep na podany adres e-mail. W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

Na koszty zamówienia składają się cena zamówionego towaru oraz koszty przesyłki. Wszystkie powyższe koszty pokrywa Klient.

W przypadku zamówień hurtowych oraz indywidualnych zamówień towaru na specjalne życzenie i według wytycznych Klienta wymagane jest złożenie przez Klienta bezzwrotnej kaucji w wysokości 50% kosztów zamówienia. Pozostałe 50% należy uiścić przed wysłaniem zamówienia.

DOSTAWA

Zamówiony towar na terenie Polski dostarczany jest poprzez Pocztę Polską. W przypadku wysyłki produktu za granicę Polski sposób i cena dostawy są indywidualnie uzgadniane z Klientem.

Podczas odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności przewoźnika kompletność zawartości przesyłki, jej stan oraz stan opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy wraz z przedstawicielem przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny, stanowiący podstawę odmowy przyjęcia paczki oraz jej powód. Protokół należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika.