ZWROT TOWARU (PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

Na podstawie ustawy o ochronie praw konsumenta istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny.

Jeżeli zwracany towar będzie nosić ślady użytkowania, bądź wynikające z niewłaściwego sprawdzania produktu, lub będzie uszkodzony (np. zapachy - perfumy lub środki piorące, zabrudzenia, oderwanie metki, uszkodzenia fizyczne), sprzedawca może ubiegać się o odszkodowanie od Klienta za zmniejszenie wartości produktu (art. 34 ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta). Jeżeli wskutek uszkodzeń zwrócony do sprzedawcy towar nie będzie nadawał się do dalszej sprzedaży, odszkodowanie od Klienta może wynieść nawet 100% wartości produktu.

Zwrotowi nie podlegają towary wykonane na specjalne zamówienie Klienta (według jego wytycznych), towary zakupione bezpośrednio w siedzibie Operatora (przy jednoczesnej obecności obu stron), oraz towary zakupione w ilościach hurtowych. Za ilość hurtową rozumie się już trzy sztuki tego samego produktu, z zastrzeżeniem, że różnice cech zamówionego produktu - np. jego rozmiary - są traktowane jako ten sam produkt.

O chęci dokonania zwrotu należy poinformować Operatora w wyznaczonym terminie.

Podstawą przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres Operatora w terminie 14 dni od daty zgłoszenia chęci dokonania zwrotu i odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot towaru dokonuje się na koszt Klienta. Operator nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Do zwracanego towaru uprzejmie należy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz zwrotu (pobierz plik).

Zwroty rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia zwracanego towaru do Operatora.

Zwrotowi podlegają koszty zakupionego towaru oraz koszty dostawy towaru do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep. Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Klienta konto bankowe w terminie do 14 dni od rozpatrzenia zwrotu.

REKLAMACJE

Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady fabryczne lub wady materiału. W przypadku otrzymania takiego towaru Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Operatora.

Reklamacje z tytułu różnic w odcieniu kolorów produktów spowodowane konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkowników nie będą uwzględniane. Reklamacji nie podlega również towar z uszkodzeniami wynikłymi z niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

O chęci dokonania reklamacji należy poinformować Operatora.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na adres Operatora. Do reklamowanego towaru należy dołączyć otrzymany rachunek lub fakturę oraz podpisany formularz reklamacji (pobierz plik).

Towar powinien zostać odesłany na adres Operatora w terminie nie dłuższym niż rok od stwierdzenia wady oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia Klientowi towaru.

Operator nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Klient. Zostaną one zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Operatora. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Operator przesyła Klientowi identyczny produkt wolny od wad, lub zwróci Klientowi wartość reklamowanego towaru oraz wartość kosztów przesyłki w obie strony w terminie do 14 dni od rozpatrzenia zwrotu.

W przypadku nie uznania reklamacji Operator poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu towar najtańszą przesyłką pocztową poleconą na koszt Klienta.

WYMIANA TOWARU

Operator nie wymienia towarów, przyjmuje tylko zwroty.